5778. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
69. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis Miast Księstwa Sarmacji
M00003, Królestwo Baridasu, 19 mieszkańców
M00012, Teutonia, 4 mieszkańców
M00011, Piotr II Grzegorz, 14 mieszkańców
M00010, Krzysztof Czuguł-Chan, 11 mieszkańców
M00009, Sclavinia, 33 mieszkańców
M00004, Starosarmacja, 12 mieszkańców
Fer
M00001, Starosarmacja, 13 mieszkańców
M00018, Gauleiter Kakulski, 3 mieszkańców
M00005, Teutonia, 5 mieszkańców
M00020, Starosarmacja, 4 mieszkańców
M00002, Teutonia, 12 mieszkańców
M00006, Teutonia, 7 mieszkańców