5962. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
253. dzień panowania Roberta Fryderyka
Spis Miast Księstwa Sarmacji
M00003, Królestwo Baridasu, 25 mieszkańców
M00021, Królestwo Hasselandu, 9 mieszkańców
M00012, Teutonia, 2 mieszkańców
M00011, Piotr II Grzegorz, 14 mieszkańców
M00010, Krzysztof Czuguł-Chan, 6 mieszkańców
M00009, Sclavinia, 30 mieszkańców
M00004, Starosarmacja, 8 mieszkańców
Fer
M00022, Starosarmacja, 5 mieszkańców
M00001, Starosarmacja, 19 mieszkańców
M00016, Calisto Norvegicus-Chojnacka, 0 mieszkańców
M00019, Król Patryk I Labacki, 1 mieszkaniec
M00018, Gauleiter Kakulski, 1 mieszkaniec
M00005, Teutonia, 5 mieszkańców
M00020, Starosarmacja, 5 mieszkańców
M00002, Teutonia, 11 mieszkańców
M00008, Helwetyk Romański, 0 mieszkańców
M00006, Teutonia, 6 mieszkańców