5817. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
108. dzień panowania Roberta Fryderyka
Partia Polityczna
Towarzystwo Przyjaciół Feru
Opis instytucji
Qm5rTHQF.png
Informacje
W00007
numer ewidencyjny
Wojciech Wiśnicki (AE689)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
299,42 lt.
stan konta
Fer
lokalizacja siedziby
Członkowie partii