6088. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
85. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Towarzystwo Przyjaciół Feru
Opis instytucji
Qm5rTHQF.png
Informacje
W00007
numer ewidencyjny
Wojciech Wiśnicki (AE689)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
174,02 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Fer
lokalizacja siedziby
Członkowie partii