5991. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
15. dzień regencji
Partia Polityczna
Towarzystwo Przyjaciół Feru
Opis instytucji
Qm5rTHQF.png
Informacje
W00007
numer ewidencyjny
Wojciech Wiśnicki (AE689)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
211,32 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Fer
lokalizacja siedziby
Członkowie partii