6178. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
175. dzień panowania Piotra III Łukasza
Uniwersytet Bialeński
Opis instytucji
Uniwersytet Bialeński jest jedyną, państwową jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną w Republice Bialeńskiej i posiadającą osobowość prawną. Kształci on obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także prowadzi badania naukowe z różnych dziedzin nauki.
Informacje
S00262
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Wolnograd
lokalizacja siedziby