6087. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
84. dzień panowania Piotra III Łukasza
Prasa
Gazeta Niepokorna
Opis instytucji
Gazeta Niepokorna - niezależne, opiniotwórcze i kontrowersyjne pismo założone 9 grudnia 2018 r. przez Michelangela Piccolominiego, mające swoją siedzibę w Wolnogradzie.

Gazeta Niepokorna wydaje artykuły dotyczące wydarzeń wewnętrznych w Księstwie Sarmacji oraz zagranicy. Pióra jej dziennikarzy są niezwykle ostre, a ich krytyka dosięgnie każdego.
Informacje
S00254
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Zastępca Redaktora Naczelnego
14 360,77 lt.
stan konta
45 %
Podatek od Tantiemy
Wolnograd
lokalizacja siedziby