6181. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
178. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Kościół Mazdaistyczny
Opis instytucji
2NPnc.png

Kościół Mazdaistyczny - wirtualna wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określanie mianem mazdaizmu.

Kościół został założony dnia 24 listopada 2018 r. celem szerzenia kultu Ahury Mazdy - Pantokratora i Pierwszej Przyczyny oraz twórcy Internetu przez Michelangela Piccolominiego, Andrzeja Swarzewskiego i Antoniego Burbona-Conti w Wolnogradzie w Republice Bialeńskiej.

Aktualną głową Kościoła jest Najprzewielebniejszy Kahin Michelangelo Piccolomini.

Jeżeli chcesz dołączyć do Kościoła, to złóż podanie.
Informacje
S00249
numer ewidencyjny
Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654)
właściciel instytucji
brak zarządcy
Kahin
16 773,60 lt.
stan konta
90 %
Podatek od Tantiemy
Wolnograd
lokalizacja siedziby
Pracownicy