5965. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
256. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Wieści z poligonu
Opis instytucji
FVJKuj5V.png

Wieści z Poligonu, biuletyn informacyjny WB. Powstały z inicjatywy prywatniej majora de Ruth. Zadaniem biuletynu jest informowanie o działaniach Wojsk Bojowych w ramach szkolenia poligonowego.
Informacje
S00232
numer ewidencyjny
Gotfryd Slavik de Ruth (T1141)
D-ca Wojsk Bojowych
brak zarządcy
Oficer prasowy
7 438,90 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby