6117. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
114. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Wieści z poligonu
Opis instytucji
FVJKuj5V.png

Wieści z Poligonu, biuletyn informacyjny WB. Powstały z inicjatywy prywatniej majora de Ruth. Zadaniem biuletynu jest informowanie o działaniach Wojsk Bojowych w ramach szkolenia poligonowego.
Informacje
S00232
numer ewidencyjny
Gotfryd Slavik de Ruth (T1141)
D-ca Wojsk Bojowych
9 784,53 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby