6088. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
85. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Partia Wolności i Rozwoju
Opis instytucji
Partia Wolności i Rozwoju

Cel:
- Likwidacja Sejmu i zastąpienie go Radą Ministów (prawo sejmu dla rządu)
- Zmiana ustroju państwa na republikę
- Likwidacja Prefektury Generalnej, i przekazanie jej kompetencji Ministrowi Sprawiedliwości
- Likwidacja Trybunału Koronnego, i zastąpienie go Sądem Najwyższym
- Zaniechanie tworzeniu rodów i nadawaniu tytułów tj. Diuk, Hrabia, Kawaler, Baron...
- Utworzenie Panelu Ustawodawczego, za pomocą którego kieruje się ustawy do Rządu

I tylko co by obywatele chcieli!
Informacje
S00201
numer ewidencyjny
Radzimir Krasnodębski (AG617)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt.
stan konta
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii