6025. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
22. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Instytut Zdrowia Powszechnego
Opis instytucji
L3jDFhFc.png
Instytut Zdrowia Powszechnego został utworzony w celu prowadzenia badań naukowych nad zdrowiem populacji w Księstwie Sarmacji, przedstawiania zaleceń i opinii, a także w celu diagnozowania nieskomplikowanych dolegliwości i chorób oraz udzielania podstawowej opieki medycznej.

Pomysł powstania Instytutu pojawił się w trakcie gorącej dyskusji o możliwościach powołania Ministerstwa Zdrowia w Księstwie Sarmacji. Przy wsparciu finansowym dwóch znamienitych donatorów w dniu 21 października 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych oficjalnie zezwolił na działanie.Fundatorzy Instytutu:
Jego Książęca Wysokość Tomasz Ivo Hugo
Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan


Informacje
S00199
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
195,80 lt.
stan konta
0 %
Podatek od Tantiemy
Eldorat
lokalizacja siedziby