5991. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
15. dzień regencji
Instytucja Prywatna
Sarmacka Agencja Kosmiczna
Opis instytucji
*rozmyśla nad opisem*
Informacje
S00194
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby