5722. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Roberta Fryderyka
Partia Polityczna
Teutońskie Stronnictwo Niepodległościowe
Opis instytucji
W tym miejscu powinien znajdować się opis tej szlachetnej instytucji, jednakże jej właściciel twierdzi, że go tutaj nie potrzebuje. Oczywiście, jego sprawa, ale jak to wygląda? No dajcie spokój.
Informacje
S00192
numer ewidencyjny
Torkan Ingawaar (AF655)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt.
stan konta
Złoty Gród
lokalizacja siedziby
Członkowie partii