5963. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
254. dzień panowania Roberta Fryderyka
Partia Polityczna
.Starodawna
Opis instytucji
W tym miejscu powinien znajdować się opis tej szlachetnej instytucji, jednakże jej właściciel twierdzi, że go tutaj nie potrzebuje. Oczywiście, jego sprawa, ale jak to wygląda? No dajcie spokój.
Informacje
S00188
numer ewidencyjny
Mikołaj Torped (A5781)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
10 630,12 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii