6025. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
22. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Sarmacka Partia Ludowa
Opis instytucji
1h3MIF09.png
Informacje
S00182
numer ewidencyjny
Peter West (AF958)
Przewodniczący
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
430,47 lt.
stan konta
80 %
Podatek od Tantiemy
Harz
lokalizacja siedziby
Członkowie partii