5934. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
225. dzień panowania Roberta Fryderyka
Partia Polityczna
Sarmacka Partia Ludowa
Opis instytucji
1h3MIF09.png


QP2V1j8M.png
Informacje
S00182
numer ewidencyjny
Peter West (AF958)
Przewodniczący
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
471,49 lt.
stan konta
80 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Członkowie partii