6177. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
174. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Redis
Opis instytucji
GDv0V28x.png


Redis, Firma założona 15 Kwietnia 2017 roku. Obecnie firma kieruje się w stronę filatelistyki oraz mediów.
Informacje
S00172
numer ewidencyjny
Thimoteus ik Hohentsolern (AG543)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
4,35 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby