6016. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Sclavińska Wolność
Opis instytucji
tZ75E9Bh.png

Sclavińska Wolność powstała 16 listopada 2016 roku jako odpowiedź na próbę fuzji Sclavinii ze Starosarmacją. Zachęcamy do zapoznania się z deklaracją ideową członków i wstąpienia w nasze szeregi. Zainteresowanych zapraszam na PW.

Deklaracja ideowa członków partii Sclavińska Wolność

1. Samorządny Konsulat Sclavinii
Odpowiadamy się za samorządnym, wolnym od obcych nacisków Konsulatem Sclavinii. Upatrujemy szansę i alternatywę wobec zjednoczenia z Starosarmacją w szeregu działań podjętych na płaszczyźnie życia lokalnego i administracji samorządu mających na celu aktywizację społeczności sclavińskiej, promocję regionu, a także usprawnienie naszego samorządu. Działania te pragniemy realizować we współpracy z obecnymi i przyszłymi Sclavińczykami, władzami, a także organizacjami lokalnymi.

2. Konserwatyzm liberalny
Działania swe opieramy na wartościach konserwatywno-liberalnych. Pozostajemy liberalni w sferze gospodarczej, wolności obywatelskich, konserwatywni natomiast w kwestiach społeczno-obyczajowych.

Wolność, własność, sprawiedliwość – to principia, które będą nam przyświecały w naszej działalności na rzecz Księstwa Sarmacji i samorządnego Konsulatu Sclavinii.

Wolność rozumiemy jako swobodę działań w sferze gospodarczej i obywatelskiej. Powołując się na klasyka „Wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego” - a zatem odpowiadamy się za nieskrępowanym podejmowaniem decyzji i działań do momentu w którym nie ograniczamy wolności lub bezpieczeństwa innego człowieka. Tym samym odpowiadamy się za braniem pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Wolność odnosimy również w kontekście zachowanie samorządności Konsulatu Sclavinii. Wyznajemy pogląd, że to Sclavińczycy powinni mieć wyłączne prawo do decydowania o sobie i swojej Ojczyźnie, a zagwarantowanie tego możliwe będzie jedynie przy zachowaniu odrębności samorządowej w ramach Księstwa Sarmacji.

Własność – jesteśmy zdania, że prawo do własności jest podstawowym i niezbywalnym prawem każdego człowieka. Odpowiadamy się za niskimi daninami na rzecz państwa i samorządu, a także wzmocnieniem prawa do własności.

Sprawiedliwość – odpowiadamy się za państwem prawa i sprawiedliwością w sferze prawnej, obyczajowej i społecznej. Stoimy przy stanowisku, że każdy powinien być równy wobec prawa, nie ma równych i równiejszych. Jesteśmy zatem przeciwni:
- kolesiostwu,
- wspieraniu wybranych grup społecznych,
- wszelkich nierówności w prawach obywatelskich.
Informacje
S00156
numer ewidencyjny
Malcher Estery Naw (AG038)
Przewodniczący Partii
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (AG287)
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt.
stan konta
Eldorat
lokalizacja siedziby
Członkowie partii