5721. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
12. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
System Informatyczny Starosarmacji
Opis instytucji
W tym miejscu powinien znajdować się opis tej szlachetnej instytucji, jednakże jej właściciel twierdzi, że go tutaj nie potrzebuje. Oczywiście, jego sprawa, ale jak to wygląda? No dajcie spokój.
Informacje
S00145
numer ewidencyjny
Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby