5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Partia Polityczna
Natiear Partiax Baridasa
Opis instytucji
Nv060TLZ.png


Narodowa Partia Baridasu (bar. Natiear Partiax Baridasa)- ruch polityczny, o zabarwień nacjonalistyczno - monarchistycznym.

Natienar Partiax Baridas wyznaje idee Baridajskiego Nacjonalizmu. Głównym celem partii jest dążenie do zachowania równowagi między tradycjami monarchofaszystowskimi i republikańskiemi w Królestwie Baridasu. Ważnym aspektem "baridajskich patriotów" jest pełna integracja wspólnoty baridajskiej - wielkie zjednoczenie i "wewnętrzna kontrrewolucja".

Narodowa Partia Baridasu jest partią prosarmacką, upatrującą wielkość Baridasu w wielkości Księstwa Sarmacji.
Informacje
S00141
numer ewidencyjny
Fryderyk von Hohenzollern (AE372)
Przewodniczący Partii
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
3 687,92 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby