6023. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
20. dzień panowania Piotra III Łukasza
Partia Polityczna
Sarmacka Zjednoczona Partia Monarchofaszystowska
Opis instytucji
Monarchofaszyści wszystkich krajów, łączcie się!
Informacje
S00131
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt.
stan konta
Czarnolas
lokalizacja siedziby
Członkowie partii