6115. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
112. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna + Instytucja Użyteczna Społecznie
Czarnoleskie Służby Informatyczne
Opis instytucji
Czarnoleskie Służby Informatyczne są instytucją powołaną do życia w 2007 przez ówczesnego Kasztelana Czarnoleskiego- Jakuba Bakonyi, by stawić czoła potrzebom coraz prężniej rozwijającego się miasta.

Aktualnie instytucja pełni rolę łącznika z aplikacjami tworzonymi na potrzeby Kasztelanii.
Informacje
S00117
numer ewidencyjny
Czarnolas (Krzysztof Czuguł-Chan)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
1 438 639,57 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
1100000 lt.
Wkład Własny
25 %
Podatek od Tantiemy
Czarnolas
lokalizacja siedziby