5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Partia Polityczna
SRP "Pączuś"
Opis instytucji
W tym miejscu powinien znajdować się opis tej szlachetnej instytucji, jednakże jej właściciel twierdzi, że go tutaj nie potrzebuje. Oczywiście, jego sprawa, ale jak to wygląda? No dajcie spokój.
Informacje
S00116
numer ewidencyjny
Daniel January von Tauer-Krak (AG003)
Przewodniczący Partii
Yennefer von Witcher (AF936)
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt.
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby
Członkowie partii