5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Ród
Ród Popowów
Opis instytucji
Ród Popowów utworzony został 29 grudnia 2015 roku. Został on powołany do życia w wyniku małżeństwa zawartego między Heweliuszem, a Ignacym. Małżeństwo to doczekało się dwójki dzieci i tworzą jedną rodzinę.
Informacje
S00115
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Dziedzic Rodu
0,00 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Eldorat
przynależność administracyjna
Herb i przydomek
ród nie posiada herbu