5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Prasa
Monitor Sejmowy i Trybunalski
Opis instytucji
Monitor Sejmowy i Trybunalski to agencja informacyjna donosząca o pracach Sejmu i Trybunału Koronnego.
Informacje
S00112
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
0,68 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby