5721. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
12. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Grupa Różnie Uzbrojona
Opis instytucji
Grupa Różnie Uzbrojona (GRU) jest formacją paramilitarną.
Informacje
S00093
numer ewidencyjny
Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby