5904. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
195. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich
Opis instytucji
Sarmacka Federacja Sportów Piłkarskich to federacja piłkarska działająca na terenie Starosarmacji w Księstwie Sarmacji.
Informacje
S00083
numer ewidencyjny
Zbyszko Gustolúpulo (A1070)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby