6016. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Ferski Ośrodek Kultury i Promocji
Opis instytucji
Ferski Ośrodek Kultury i Promocji z siedzibą w mieście Fer jest instytucją kultury oraz promocji prowincji Gellonii i Starosarmacji. Prowadzimy szeroką działalność w zakresie kultury i sztuki, promocji oraz sportu i rekreacji. Organizujemy imprezy estradowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, wystawy, konkursy, plenerowe imprezy masowe, okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne, warsztaty.
Proponujemy udział w klubach i sekcjach zainteresowań. Poprzez nowe inicjatywy kulturalne i promocyjne staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Księstwa oraz zachęcić ich do zamieszkania w prowincji.

Nasze zadania statutowe realizujemy w dobrze wyposażonej bazie, na którą składa się kilka obiektów o różnym charakterze. Znajdują się w nich m.in.:
-Dom Kultury (siedziba ośrodka);
-Stadion;
-Hala Sportowa;
-Teatr;
-Opera;

Współpracujemy z wieloma instytucjami kultury, agencjami artystycznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami oświatowymi i naukowymi. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, chętnie podejmując współpracę przy realizacji nowatorskich przedsięwzięć artystycznych.
Informacje
S00077
numer ewidencyjny
Adunaphel Kovall (AE913)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Fer
lokalizacja siedziby