6115. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
112. dzień panowania Piotra III Łukasza
Prasa
Gwar Grodziska
Opis instytucji
Gwar Grodziska to lokalne wydawnictwo stołecznego miasta Grodziska.
Informacje
S00068
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
10 868,20 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby