5841. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
132. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Gwar Grodziska
Opis instytucji
Gwar Grodziska to lokalne wydawnictwo stołecznego miasta Grodziska.
Informacje
S00068
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
16 186,32 lt.
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby