5963. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
254. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
System Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii
Opis instytucji
GcO5P35c.png

System Ewidencji Gruntów jest urzędowym rejestrem gruntów Konsulatu Sclavinii. Prawo do nabycia gruntu przysługuje wszystkim mieszkańcom rzeczypospolitej sarmackiej. Wnioski o nabycie gruntu należy składać, po dokonaniu rejestracji w Systemie Ewidencji Gruntów, za pośrednictwem Forum Centralnego. Posiadanie gruntu wiąże się z koniecznością ponoszenia podatków oraz opłat zależnych od rodzaju gruntu i podejmowanych w jego ramach czynności. Niezalegającym z podatkami posiadaczom gruntów przysługuje możliwość podejmowania czynności w Systemie Ewidencji Gruntów, a ponadto prawo dostępu do działu Eldoratu w Konsulacie Sclavinii oraz przynależności do grupy Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym, a w przypadku posiadania „aktywnego” obywatelstwa sarmackiego także głos w Radzie Konsulatu Sclavinii.


Prosimy nie korzystać z opcji „Złóż podanie o zatrudnienie” bez uprzedniego kontaktu z osobą stojącą na czele instytucji. Aktualne oferty pracy są dostępne na forum Konsulatu Sclavinii — zapraszamy!

instytucja.png
Informacje
S00054
numer ewidencyjny
Sclavinia (Seweryn Siepacz-Rębajło)
właściciel instytucji
Helwetyk Romański (A0001)
zarządca instytucji
1 347 034,93 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Eldorat
lokalizacja siedziby