5817. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
108. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny
Opis instytucji
AZUL jest wspólną teutońską i baridajską inicjatywą uczelni wyższej, której głównym zadaniem jest rozwój badań nad językami narodowymi Teutonii i Baridasu.

AZUL prowadzi badania na dwóch Wydziałach:

a) Teutonistyki (w Złotym Grodzie), materiały oznaczone literą T;
b) Baridaistyki (w Almerze), materiały oznaczone literą B.

Ogłoszenia Jego Magnificencji Rektora, decyzje Dziekanów oraz sprawy studenckie znajdują się na FORUM.
Informacje
S00050
numer ewidencyjny
Kristian Arped (AF683)
właściciel instytucji
24 658,02 lt.
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby