5722. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny
Opis instytucji
AZUL jest wspólną teutońską i baridajską inicjatywą uczelni wyższej, której głównym zadaniem jest rozwój badań nad językami narodowymi Teutonii i Baridasu.

AZUL prowadzi badania na dwóch Wydziałach:

a) Teutonistyki (w Złotym Grodzie), materiały oznaczone literą T;
b) Baridaistyki (w Almerze), materiały oznaczone literą B.

Ogłoszenia Jego Magnificencji Rektora, decyzje Dziekanów oraz sprawy studenckie znajdują się na FORUM.

Z dniem 13 sierpnia 2017 r. AZUL zawiesza działalność.
Informacje
S00050
numer ewidencyjny
Kristian Arped (AF683)
właściciel instytucji
27 116,72 lt.
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby