6232. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
229. dzień panowania Piotra III Łukasza
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny
Opis instytucji
AZUL jest wspólną teutońską i baridajską inicjatywą uczelni wyższej, której głównym zadaniem jest rozwój badań nad językami narodowymi Teutonii i Baridasu.

AZUL prowadzi badania na dwóch Wydziałach:

a) Teutonistyki (w Złotym Grodzie), materiały oznaczone literą T;
b) Baridaistyki (w Almerze), materiały oznaczone literą B.

Ogłoszenia Jego Magnificencji Rektora, decyzje Dziekanów oraz sprawy studenckie znajdują się na FORUM.
Informacje
S00050
numer ewidencyjny
43 281,44 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby