5904. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
195. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Fundusz Kulturowy Królestwa Teutonii
Opis instytucji
Fundusz Kulturowy Królestwa Teutonii to instytucja podległa Radzie Królestwa Teutonii zajmująca się gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków finansowych na cele związane z rozwojem teutońskiej kultury.

Jeśli pragniesz zrealizować jakiś projekt, który wzbogaci kulturę Teutonii i potrzebujesz wsparcia finansowego zgłoś się bezpośrednio do Lorda Kustosza lub Lorda Koadiutora Królestwa Teutonii.
Informacje
S00046
numer ewidencyjny
Teutonia (Andrzej Fryderyk)
właściciel instytucji
Carmen Laurent-Asketil (AG472)
zarządca instytucji
22 761,78 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby