5901. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
192. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Królewska Gwardia Baridasu
Opis instytucji
Organizacja o charakterze paramilitarnym założona na mocy Ustawy Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu w dniu 3 sierpnia 2013 roku.
Pierwszym Komendantem w dniu został Wierny Obywatel Władysław von Vincis.
Kolejnym Komendantem został Wierny Obywatel Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov, który był ostatnim Komendantem do czasu likwidacji KGB.

KGB zostało zlikwidowane 29 sierpnia 2015 roku Ustawą Rady Królestwa o wygaszeniu działalności Królewskiej Gwardii Baridasu . W miejsce wygaszonej KGB powołana była lokalna organizacja do ochrony lenna Gidena o nazwie Konfederacja Gwardii Bat.

Reaktywacja KGB została przeprowadzona na podstawie Ordonansu Króla Baridasu o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 28 października 2016 roku. W tym samym dniu Postanowieniem Króla ws. powołania Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu WKW Regent Paulus hrabia Buddus na Komendanta KGB mianował Laurencjusza markiza MaHi at Aterę.

W dniu 26 lipca 2017 r. nastąpiło przekazanie obowiązków Komendanta KGB i JKW Laurencjusz diuk MaHi at Atera Postanowieniem Wicekróla ws. w sprawie odwołania i powołania urzędników królestwa na Komendanta KGB mianował Juliana barona Fer at Aterę.

W związku ze złożoną rezygnacją JKW Yupeng Beijin-Zhao Postanowieniem Wicekróla ws. odwołania Komendanta KGB odwołał Juliana wicehrabiego Fer at Aterę.
Informacje
S00028
numer ewidencyjny
Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)
właściciel instytucji
Julian Fer at Atera (AF827)
zarządca instytucji
640,44 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby