5721. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
12. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Królewskie Koleje Baridajskie S.K
Opis instytucji
Królewskie Koleje Baridajskie S.K to instytucja kolejowa, która świadczy usługi przewozu pasażerów na obszarze Królestwa Baridasu. Jest również zarządcą infrastruktury kolejowej na terenie Królestwa. Jesteśmy na etapie budowy linii kolejowych. Ma ich być 7 oraz dwie linie Kolei Dużych Prędkości.
Informacje
S00014
numer ewidencyjny
Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)
zarządca instytucji
232,72 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Almera
lokalizacja siedziby