6088. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
85. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Prywatna
Fundacja Karakachanowów
Opis instytucji
fundacja_karakach_logotyp500.png

Fundacja Karakachanowów zajmowała się kiedyś przekazywaniem grantów po 20 tys. libertów prowincjom lub organizacjom (nigdy osobom) z wyłączeniem partii politycznych.

Obecnie w trakcie zmiany profilu działalności i prac nad Bananową Wolnością
Informacje
S00011
numer ewidencyjny
Ivo Karakachanow (A8032)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
42 581,57 lt.
stan konta
M00014
lokalizacja siedziby