5722. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Prywatna
Loża Rycerzy Teutońskich
Opis instytucji
Loża Teutońska to obecnie (od 29.07.2015) publiczna instytucja o charakterze symbolicznym i rytualnym. Składa się z dwóch członków: Wielkiego i Przewielebnego Mistrza oraz Mistrza Ceremonii, którzy są powoływani przez króla w celu przeprowadzenia jego koronacji zgodnie z Ritus Teutonicus.

Niegdyś organizacja skupiała w sobie najwybitniejszych Teutończyków. Założona została przez cesarza Hergoliena Wielkiego w 1673 roku, by bronić idei teutonizmu, wolności szeroko rozumianej i godności jednostki.
Informacje
S00002
numer ewidencyjny
Teutonia (Andrzej Fryderyk)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
13,65 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Ruhnhoff
lokalizacja siedziby