5817. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
108. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Totalizator Państwowy
Opis instytucji
Totalizator Państwowy jest instytucją powołaną przez Radę Ministrów do obsługi Loterii Państwowej
Informacje
G00127
numer ewidencyjny
Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
zarządca instytucji
2 240,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy