5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Instytucja Państwowa
Totalizator Państwowy
Opis instytucji
Totalizator Państwowy jest instytucją powołaną przez Radę Ministrów do obsługi Loterii Państwowej
Informacje
G00127
numer ewidencyjny
Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
zarządca instytucji
4 100,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy