5722. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Prefektura Generalna
Opis instytucji
Prefektura Generalna — organ zapobiegający przestępstwom i zapewniający ład publiczny, oskarżyciel publiczny Księstwa Sarmacji.
Informacje
G00126
numer ewidencyjny
Carmen Laurent-Asketil (AG472)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
91 621,71 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby