5718. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
9. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej
Opis instytucji
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej – w skrócie SOBOS to państwowy organ administracji publicznej, który zajmuje się badaniem opinii sarmackiego społeczeństwa na różne tematy. Opinię tę bada się za pomocą cotygodniowych sond, których wyniki są publikowane i analizowane w formie artykułów.

Jeśli chcesz zapoznać się ze wcześniejszymi wynikami badań to wejdź w zakładkę „Artykuły”. Obserwuj także na bieżąco stronę ośrodka, bo tam prowadzone są badania i również tam można zapoznać się z wynikami badań.
Informacje
G00118
numer ewidencyjny
Siergiusz Asketil (AF170)
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby