5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Instytucja Państwowa
Sejm
Opis instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji. Sejm przyjmuje ustawy, wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, wybiera Prefekta Generalnego i asesorów Trybunału Koronnego. Siedzibą Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk.
Informacje
G00009
numer ewidencyjny
Konrad Jakub (AF891)
Marszałek Sejmu
brak zarządcy
Wicemarszałek Sejmu
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby