5722. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Sejm
Opis instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji. Sejm przyjmuje ustawy, wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, wybiera Prefekta Generalnego i asesorów Trybunału Koronnego. Siedzibą Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk.
Informacje
G00009
numer ewidencyjny
Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby