5817. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
108. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Sejm
Opis instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji. Sejm przyjmuje ustawy, wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, wybiera Prefekta Generalnego i asesorów Trybunału Koronnego. Siedzibą Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk.
Informacje
G00009
numer ewidencyjny
Kristian Arped (AF683)
Marszałek Sejmu
brak zarządcy
Wicemarszałek Sejmu
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby