5875. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
166. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Fundusz Pracy
Opis instytucji
Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów. Dysponentem Funduszu Pracy jest Kanclerz. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.
Informacje
G00007
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
694,65 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby