6025. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
22. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Naczelna Izba Architektury
Opis instytucji
Naczelna Izba Architektury jest instytucją powołaną do życia 11 maja 2013 roku w celu sformalizowania i ujęcia w ramy prawne grupy osób rozwijającej systemy informatyczne Księstwa Sarmacji.
Informacje
G00004
numer ewidencyjny
Avril von Levengothon (A7169)
właściciel instytucji
brak zarządcy
zarządca instytucji
9 673,63 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
10 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy