5992. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
16. dzień regencji
Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy
Opis instytucji
Kancelaria Księcia jest organem pomocniczym Księcia Sarmacji.
Informacje
G00002
numer ewidencyjny
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser (AF820)
Marszałek Koronny, Legat Koronny
727 830,84 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
100 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy