5722. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy
Opis instytucji
Kancelaria Księcia jest organem pomocniczym Księcia Sarmacji.
Informacje
G00002
numer ewidencyjny
Robert Fryderyk (A0062)
Jego Książęca Mość
brak zarządcy
zarządca instytucji
214 486,30 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby