5901. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
192. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy
Opis instytucji
Kancelaria Księcia jest organem pomocniczym Księcia Sarmacji.
Informacje
G00002
numer ewidencyjny
Robert Fryderyk (A0062)
Jego Książęca Mość
brak zarządcy
Marszałek Koronny
431 276,97 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
100 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy