5817. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
108. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy
Opis instytucji
Kancelaria Księcia jest organem pomocniczym Księcia Sarmacji.
Informacje
G00002
numer ewidencyjny
Robert Fryderyk (A0062)
Jego Książęca Mość
123 854,15 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy