5934. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
225. dzień panowania Roberta Fryderyka
Instytucja Państwowa
Rada Ministrów
Opis instytucji
Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną Księstwa Sarmacji. Do jej kompetencji należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.
Informacje
G00001
numer ewidencyjny
1 590 140,65 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Instytucje Rady Ministrów
D00001, Rada Ministrów
G00008, Rada Ministrów
G00007, Rada Ministrów
G00010, Rada Ministrów
G00118, Rada Ministrów
G00123, Rada Ministrów
G00127, Rada Ministrów