6016. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
13. dzień panowania Piotra III Łukasza
Prasa
Konsorcjum BAAA i TIBK
Opis instytucji
W tym miejscu powinien znajdować się opis tej szlachetnej instytucji, jednakże jej właściciel twierdzi, że go tutaj nie potrzebuje. Oczywiście, jego sprawa, ale jak to wygląda? No dajcie spokój.
Informacje
D00025
numer ewidencyjny
Igor Żdanow (AE827)
Wydawca Gazety
733,06 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby