5900. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
191. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Trybuna Diuków
Opis instytucji
Trybuna Diuków to pismo awangardy klasy burżuazyjnej, organ Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej. Głos diuków, Sarmację ubezpieczający.
Informacje
D00020
numer ewidencyjny
63 889,86 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Fer
lokalizacja siedziby