5934. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
225. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Nyheter fra Norde
Opis instytucji
Nyheter fra Norde - nordyjska gazeta ukazująca się nieprzerwanie od 2010 roku. Na jej łamach publikowane są przede wszystkim informacje z kraju, jak również wieści z zagranicy oraz publicystyka.
Informacje
D00012
numer ewidencyjny
brak zarządcy
Redaktor Naczelny
2,80 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Almera
lokalizacja siedziby