5901. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
192. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Żołnierz Sarmacki
Opis instytucji
Biuletyn Informacyjny Wojsk Bojowych.
c71hZoUS.png
Informacje
D00005
numer ewidencyjny
()
Hetman Wielki Korony
7 314,32 lt.
stan konta
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy