5841. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
132. dzień panowania Roberta Fryderyka
Prasa
Żołnierz Sarmacki
Opis instytucji
W tym miejscu powinien znajdować się opis tej szlachetnej instytucji, jednakże jej właściciel twierdzi, że go tutaj nie potrzebuje. Oczywiście, jego sprawa, ale jak to wygląda? No dajcie spokój.
Informacje
D00005
numer ewidencyjny
Jack von Horn (AE544)
Wydawca Gazety
6 888,06 lt.
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy