5963. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
254. dzień panowania Roberta Fryderyka
Dzisiejsze Sarmatnice: Gauleiter Kakulski (10)
Prasa
Agencja Rozwoju Harzu (2 komentarze, 10 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (1 komentarz, 13 serc)
Żołnierz Sarmacki (5 komentarzy, 8 serc)
Żołnierz Sarmacki (1 komentarz, 8 serc)
Gazeta Teutońska (4 komentarze, 9 serc)
Dwór Książęcy (42 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 10 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (25 komentarzy, 8 serc)
Park Stołeczny (27 komentarzy, 15 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (6 komentarzy, 9 serc)
Dworek de Bordeaux-Ossolińskich (9 komentarzy, 19 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (12 komentarzy, 16 serc)
Park Stołeczny (3 komentarze, 14 serc)
Gazeta Hasselandzka (8 komentarzy, 13 serc)
Gazeta Teutońska (7 komentarzy, 23 serc)
Trybuna Diuków (13 komentarzy, 17 serc)
Park Stołeczny (16 komentarzy, 11 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 18 serc)
Gazeta Teutońska (6 komentarzy, 7 serc)
Gazeta Teutońska (3 komentarze, 15 serc)
Gazeta Teutońska (5 komentarzy, 19 serc)
Ravenspell (0 komentarzy, 12 serc)
Kowen (6 komentarzy, 17 serc)
Gazeta Wyborcza (5 komentarzy, 9 serc)
Gazeta Wyborcza (5 komentarzy, 14 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 17 serc)
Gazeta Teutońska (10 komentarzy, 19 serc)
Gazeta Teutońska (13 komentarzy, 23 serc)
Kowen (4 komentarze, 10 serc)
Książęce Siły Zbrojne (8 komentarzy, 7 serc)
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny (6 komentarzy, 15 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 9 serc)
Park Stołeczny (2 komentarze, 2 serca)
Dwór Książęcy (42 komentarzy, 18 serc)
Kościół Diuczej Wiary (10 komentarzy, 19 serc)
Park Stołeczny (0 komentarzy, 1 serce)
Wieści z poligonu (1 komentarz, 12 serc)
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny (8 komentarzy, 19 serc)
Cõrt Aryoar (12 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (4 komentarze, 8 serc)
Kościół Diuczej Wiary (1 komentarz, 13 serc)
Kościół Diuczej Wiary (3 komentarze, 11 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (5 komentarzy, 14 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (8 komentarzy, 16 serc)
Głos Sclavinii (0 komentarzy, 7 serc)
Głos Sclavinii (1 komentarz, 14 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (12 komentarzy, 18 serc)
Głos Sclavinii (5 komentarzy, 10 serc)
Głos Sclavinii (6 komentarzy, 16 serc)
Park Stołeczny (1 komentarz, 7 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 6 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (6 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (8 komentarzy, 11 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (3 komentarze, 18 serc)
Park Stołeczny (6 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (16 komentarzy, 8 serc)
Głos Pusty (27 komentarzy, 7 serc)
Herold (5 komentarzy, 10 serc)
Valhallska Spółka Przemysłowa (12 komentarzy, 12 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 6 serc)
Kot Gończy (8 komentarzy, 14 serc)
Niezależna Agencja Mediów (6 komentarzy, 6 serc)
Kuryer Impertynencki (7 komentarzy, 13 serc)
Rada Ministrów (6 komentarzy, 7 serc)
Rada Ministrów (3 komentarze, 8 serc)
Gwar Grodziska (9 komentarzy, 14 serc)
Rada Ministrów (18 komentarzy, 4 serca)
Dom Statystyk Camelon (8 komentarzy, 8 serc)
Gwar Grodziska (7 komentarzy, 7 serc)
Kot Gończy (26 komentarzy, 33 serc)
Giełda Papierów Wartościowych w Srebrnym Rogu (5 komentarzy, 15 serc)
Agencja Rozwoju Harzu (2 komentarze, 10 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (1 komentarz, 13 serc)
Żołnierz Sarmacki (5 komentarzy, 8 serc)
Żołnierz Sarmacki (1 komentarz, 8 serc)
Gazeta Teutońska (4 komentarze, 9 serc)
Gazeta Teutońska (7 komentarzy, 23 serc)
Dwór Książęcy (42 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 10 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (25 komentarzy, 8 serc)
Książęce Siły Zbrojne (8 komentarzy, 7 serc)
Park Stołeczny (27 komentarzy, 15 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 9 serc)
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny (6 komentarzy, 15 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 9 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (5 komentarzy, 14 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (1 komentarz, 13 serc)
Gazeta Teutońska (7 komentarzy, 23 serc)
Park Stołeczny (27 komentarzy, 15 serc)
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny (6 komentarzy, 15 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (5 komentarzy, 14 serc)
Dworek de Bordeaux-Ossolińskich (9 komentarzy, 19 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (12 komentarzy, 16 serc)
Park Stołeczny (3 komentarze, 14 serc)
Gazeta Hasselandzka (8 komentarzy, 13 serc)
Park Stołeczny (4 komentarze, 17 serc)
Trybuna Diuków (13 komentarzy, 17 serc)
Dwór Książęcy (10 komentarzy, 15 serc)
Dworek de Bordeaux-Ossolińskich (14 komentarzy, 23 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (8 komentarzy, 16 serc)
Dwór Książęcy (42 komentarzy, 10 serc)
Park Stołeczny (27 komentarzy, 15 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (25 komentarzy, 8 serc)
Dworek de Bordeaux-Ossolińskich (14 komentarzy, 23 serc)
Trybuna Diuków (13 komentarzy, 17 serc)
Park Stołeczny (13 komentarzy, 9 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (12 komentarzy, 16 serc)
Dwór Książęcy (10 komentarzy, 15 serc)
Herold (9 komentarzy, 6 serc)
Dworek de Bordeaux-Ossolińskich (9 komentarzy, 19 serc)
Gazeta Hasselandzka (8 komentarzy, 13 serc)
Książęce Siły Zbrojne (8 komentarzy, 7 serc)
Gazeta Teutońska (7 komentarzy, 23 serc)
Park Stołeczny (6 komentarzy, 9 serc)
Agencja Rozwoju Harzu (2 komentarze, 10 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (5 komentarzy, 14 serc)
Sarmacka Liga Piłkarska (8 komentarzy, 16 serc)
Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny (6 komentarzy, 15 serc)
Dwór Książęcy (42 komentarzy, 10 serc)
Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej (1 komentarz, 13 serc)
Żołnierz Sarmacki (5 komentarzy, 8 serc)
Żołnierz Sarmacki (1 komentarz, 8 serc)
Książęce Siły Zbrojne (8 komentarzy, 7 serc)
Park Stołeczny (27 komentarzy, 15 serc)
Gazeta Teutońska (4 komentarze, 9 serc)
Gazeta Teutońska (7 komentarzy, 23 serc)
Park Stołeczny (5 komentarzy, 10 serc)
Ostatni Bastion Teutonizmu (25 komentarzy, 8 serc)
Trybuna Diuków (5 komentarzy, 9 serc)
Forum
Sport i rozrywka (39 odp.)
Polityka i społeczeństwo (11 odp.)
Przywitaj się! (4 odp.)
Polityka i społeczeństwo (12 odp.)
Polityka i społeczeństwo (1 odp.)
Polityka i społeczeństwo (7 odp.)
Polityka i społeczeństwo (57 odp.)
Polityka i społeczeństwo (7 odp.)
Pałac Dyplomatów: Ambasada Rzeczpospolitej Obojga Narodów (0 odp.)
Przywitaj się! (8 odp.)
Polityka i społeczeństwo (11 odp.)
Polityka i społeczeństwo (3 odp.)
Polityka i społeczeństwo (38 odp.)
Przywitaj się! (8 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (3 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (6 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (7 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (2 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (11 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (1431 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (0 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (8 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (31 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (2 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (0 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (38 odp.)
Sclavinia: Akademia Sclavińska im. Stanisława Gertalda (49 odp.)
Sclavinia: Przestrzeń publiczna (75 odp.)
Sclavinia: Władze i administracja (7 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (31 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (0 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (66 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (20 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (9 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (86 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (0 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (34 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (3 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (262 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (9 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (1 odp.)
Teutonia: Życie Teutonii [Úr Teutonienlejb] (219 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (8 odp.)
Teutonia: Zamek Królewski [Úr Kongburg] (3 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (7 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (22 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (8 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (25 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (8 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (14 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (7 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (16 odp.)
Baridas: Władze Królestwa (334 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (6 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (38 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (45 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (159 odp.)
Baridas: Życie w Baridasie (10 odp.)
Baridas: Instytucje i jednostki organizacyjne (2 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (36 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (13 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (4 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (3 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (3 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (9 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (45 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (82 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (42 odp.)
Starosarmacja: El Distrito de Tropicana (70 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (2 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (55 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (2 odp.)
Starosarmacja: Dom Partii (92 odp.)
Starosarmacja: Życie w krainie (542 odp.)
Sztab (12 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (5 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (2 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Marynarka Wojenna (14 odp.)
Dowództwo Główne: Prawo Wojskowe (0 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (13 odp.)
Dowództwo Główne: Prawo Wojskowe (0 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (4 odp.)
Dowództwo Główne: Kancelaria Książęcych Sił Zbrojnych (9 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (2 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (1 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (1 odp.)
Dowództwo Główne: Wojskowa Komenda Uzupełnień (1 odp.)
Dowództwo Baz Wojskowych: Wojska Pancerne (1 odp.)
Wnioski urzędowe Sala Głosowań Sejmu
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (2 odp.)
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (0 odp.)
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Południowe — Kancelaria Książęca (1 odp.)
Książę: Pałac Książęcy — Skrzydło Północne — Dwór JKM (8 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Obsługi Sarmatów (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (4 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (0 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (4 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (1 odp.)
Naczelna Izba Architektury: Referat ds. Systemu (4 odp.)
Sejm: Laska Marszałkowska (0 odp.)
Sejm: Laska Marszałkowska (4 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (9 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (6 odp.)
Trybunał Koronny: Sala rozpraw i posiedzeń jawnych (5 odp.)

Dołącz do społeczności sarmackich ćwirkowiczów!

Ćwirki odświeżają się co 15 sekund lub w chwili publikacji.
ładowanko danych...