6204. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
201. dzień panowania Piotra III Łukasza
Gazeta Teutońska, Vladimir ik Lihtenštán, 31.01.2016 r. o 07:06:39, tantiemy: 10 893.00 lt
Informator Teutoński #4
Seria wydawnicza: Informator teutoński

WYDANIE NR 4 | STYCZEŃ 2016
hm_teutonia.png INFORMATOR TEUTOŃSKI hm_teutonia.png
OBOWIĄZKOWY W KAŻDYM TEUTOŃSKIM DOMU!


--- NOWY PORZĄDEK ---


|02/01/2016| Do Teutonii zawitał Albert hrabia Felimi-Liderski, który przedstawił swój plan rewitalizacji Królestwa. Obejmuje on między innymi reformę Senatu. W trakcie dyskusji padł również pomysł powołania Teutońskiej Rady Rewolucyjnej, który niestety nie przypadł debatującym do gustu. WIĘCEJ

|03/01/2016| Dymisję z urzędu Lorda Koadiutora złożył Aleksander Damian markiz Chojnacki. "Swoją decyzje motywuję tym iż nie podołałem oczekiwaniom wobec mej osoby. Nie mam usprawiedliwienia dla moich Lordów jak i dla mnie." - napisał w oświadczeniu. WIĘCEJ

|04/01/2016| Regent Królestwa Teutonia Krzysztof diuk Kwazi powołał Alberta hrabiego Felimi-Liderskiego na nowego Lorda Koadiutor. WIĘCEJ

|05/01/2016| Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski wygłosił expose. Jego Lordowska Mość zapowiedział w nim między innymi likwidację niepotrzebnych stanowisk, rewitalizację "Gazety Teutońskiej", aktualizację "Poradnika Teutończyka" oraz strony Królestwa w DSG. Lord Koadiutor zlikwidował urząd lorda kustosza. WIĘCEJ

|05/01/2016| Przeprowadzono porządki na forum teutońskim. Dział Aktualności połączono w jeden z Życiem Teutonii, utworzono dział Archiwum dla nieaktywnych wątków oraz zmieniono przeznaczenie podforum Izby Lordów z działu poświęconego debatom na dział dla ogłoszeń Rady Królewskiej.

|06/01/2016| Lord Koadiutor zmienił tryb i zasady określenia wynagrodzeń, zaktualizował Rejestr Urzędników Teutońskich oraz przy pomocy Rolanda Heacha zaktualizował strony Teutonii w DSG.

|07/01/2016| Lord Koadiutor rozpoczął konsultację społeczne nad finansami publicznymi. Konsultacje zakończyły się 09/01/2016. WIĘCEJ

|07/01/2016| Pobrano podatek od obywateli teutońskich, którego wysokość ogółem wyniosła 42 379,56 libertów.

|23/01/2016| Regent Królestwa Teutonii Krzysztof diuk Kwazi powołał Aleksandra Damiana markiza Chojnackiego na zastępcę Marszałka Senatu. WIĘCEJ

|27/01/2016| Regent Krzysztof diuk Kwazi stwierdził utratę obywatelstwa teutońskiego przez Marka diuka Chojnackiego. Redakcja "Gazety Teutońskiej" życzy Jaśnie Oświeconemu ciekawego pobytu w Eldoracie! WIĘCEJ


--- SENAT ---


|06/01/2016| Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski złożył w Senacie projekt nowelizacji Ustawy o pomocy socjalnej dla mieszkańców. Marszałek Senatu Gotfryd Slavik de Ruth rozpoczął debatę nad projektem następnego dnia. Senat przyjął ustawę 13/01/2016. WIĘCEJ

|07/01/2016| Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski złożył w Senacie projekt nowelizacji Ustawy o podatkach i opłatach prowincjonalnych. Debatę nad nowelizacją rozpoczęto następnego dnia. Senat przyjął ustawę 23/01/2016. WIĘCEJ

|15/01/2016| Marszałek Senatu Gotfryd Slavik de Ruth zarządził głosowanie nad zgłoszonym jeszcze w grudniu projektem nowelizacji Ustawy o symbolach narodowych Teutończyków. Regent Królestwa Krzysztof diuk Kwazi zapowiedział, że nie podpisze ustawy z uwagi na projekt nowelizacyjny jego autorstwa. Senat nie przyjął ustawy. WIĘCEJ

|18/01/2016| Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán zgłosił w Senacie projekt ustawy likwidującej w systemie Księstwa Sarmacji miasta: Auterrę, Ruhnhoff i Złoty Gród, ze względu na małą liczbę mieszkańców w tychże i utrzymującej w DSG tylko CMS Srebrny Róg. Projekt wycofano jeszcze przed formalnym rozpoczęciem debaty. WIĘCEJ

|28/01/2016| Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán zgłosił w Senacie projekt ustawy o zwrocie kosztów procesów sądowych ponoszonych przez obywateli teutońskich oraz o uchyleniu Dekretu Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawnej. Pan Roland Heach zaproponował rozszerzenie refundacji na ćwirki, zakup zupek w miejskich kantynach oraz na koszty założenie instytucji. Debatę nad projektem zarządzono 30/01/2016. WIĘCEJ

|30/01/2016| Wicemarszałek Senatu Aleksander Damian markiz Chojnacki zarządził głosowanie nad ustawą o symbolach narodowych Teutończyków autorstwa Diuka-Regenta Krzysztofa Kwaziego. WIĘCEJ


--- KULTURA ---


|06/01/2015| Ustalono nowe zasady nagradzania autorów artykułów w "Gazecie Teutońskiej". "Premiuje on przede wszystkim jakość, tj. ilość zdobywanych serc." - pisze Lord Koadiutor. Redaktorem Naczelnym "Gazety..." został Vladimir diuk Ivanovitsš ik Lihtenštán. WIĘCEJ

|06/01/2016| Odbył się koncert noworoczny w Filharmonii Królewskiej. Koneserom muzyki klasycznej zaproponowano między innymi utwór Czajkowskiego. WIĘCEJ

|09/01/2016| Hrabstwo Abvienolheim zorganizowało konkurs heraldyczny. Uczestnicy musieli zgadnąć do kogo lub do jakiej instytucji/miasta należą herby. Uczestnicy nie odgadnęli czterech spośród dziesięciu. Redakcja z przyjemnością podzieli się odpowiedziami: Herb piąty należy do Jego Cesarskiej Wysokości Jakoba, herb szósty do (już nieistniejącej) Ligi Miast Staroteutońskich, ósmy do miasta Ab'Dorst, a dziesiąty to pierwszy (a przynajmniej pierwszy zachowany do dziś) herb Cesarstwa Teutonii. WIĘCEJ

|13/01/2016| "Puls Sarmatów" z Auterry poinformował o powrocie do wydawniczej aktywności. "Gazeta Teutońska" życzy powodzenia konkurencji i przypomina, że tylko nasza Redakcja nagradza jakość i aktywność swoich autorów. WIĘCEJ

|23/01/2016| W Hrabstwie Abvienolheim dobiegła końca budowa pierwszego Kościoła pod wezwaniem św. Ivana Męczennika Narodów. WIĘCEJ


--- PLOTKI ---


|15/01/2016| Król Mateusz Wilhelm jednak żyje! Do Redakcji napłynęły liczne listy i maile, w których czytelnicy informowali, że na ulicach teutońskich miast widzieli sam Królewski Majestat. Piętnastego dnia stycznia król miał być widziany w Złotym Grodzie na targu rybnym.

|20/01/2016| Lord Koadiutor Albert hrabia Felimi-Liderski ma nowego kochanka – tak informują portale plotkarskie. Lord Koadiutor miał być przyłapany na obściskiwaniu anonimowego mężczyzny w zaułkach Ruhnhoffu.

|25/01/2016| Marszałek Senatu Gotfryd Slavik markiz de Ruth upił się w karczmie pod Kurzą Stopą w Srebrnym Rogu. Z relacji świadków wynika, że Markiza Kamiennego Brzegu wyniesiono z przybytku rozkoszy na drzwiach do pobliskiej noclegowni dla biednych.

Rejestr zmian

  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 07:17:55: Edycja: Usunięcie nawiązania do faszystowskiej i hitlerowskiej maksymy propagandowej.
  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 07:28:33: Edycja: Kolejne usunięcie nawiązania do faszystowskiego i hitlerowskiego hasła. Przy trzeciej próbie umieszczenia go artykuł zostanie ukryty a do Prefektury trafi wniosek o ukaranie. Miłej niedzieli.
  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 07:33:13: Ukrycie artykułu: Zgodnie z obietnicą.
  • Albert Felimi-Liderski, dn. 31.01.2016 o 09:50:44: Przywrócenie artykułu: .
  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 10:08:46: Ukrycie artykułu: .
  • Albert Felimi-Liderski, dn. 31.01.2016 o 10:29:00: Przywrócenie artykułu: Art. 7 ust. 4 Ustawy o Prefektach, przypomnę raz jeszcze.
  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 10:32:07: Ukrycie artykułu: Nie można się powoływać na wyrwane z kontekstu i całego artykułu jedno zdanie. Ostatni raz ukrywam. Po kolejnym przywróceniu podejmę czynności służbowe.
  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 10:45:21: Edycja: Przywrócenie artykułu po usunięciu parafrazy hitlerowskiego hasła propagandowego. Art. 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.
  • Robert Fryderyk, dn. 31.01.2016 o 10:45:29: Przywrócenie artykułu: jw.
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Ten komentarz czeka na serca.
Robert Fryderyk, 31.01.2016 r. o 07:19:09
Pierwsza godna wsparcia z nowego programu wsparcia kronikarzy inicjatywa. Brawo.
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Vladimir ik Lihtenštán.
Albert Felimi-Liderski, 31.01.2016 r. o 09:56:25
Cóż mogę rzec – kapitalne :) Potrójna tantiemka!
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Robert Fryderyk, Alfred.
Otto von Spee-Asketil, 31.01.2016 r. o 11:54:04
Naprawdę dobre, nawet rejestr zmian jest świetny.
odpowiedz
Markus Arped, 31.01.2016 r. o 13:26:06
Quote:
Dalek Caan von Thorn-Skaro, dn. 31.01.2016 o 10:45:21: Edycja: Przywrócenie artykułu po usunięciu parafrazy hitlerowskiego hasła propagandowego. Art. 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

W jaki sposób organizacja — Księstwo Sarmacji (tu: Królestwo Teutonii) — miałaby odwoływać się w swoim „programie” do „totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu”, tylko dlatego, że autor tego tekstu sparafrazował hitlerowskie hasło propagandowe „Ein Volk, ein Reich, ein Führer” w ten sposób, że uczynił z niego, nieco prześmiewczo, hasło „Jedna Teutonia, jeden Naród, jeden Król Regent”? Czy może dzięki temu Księstwo Sarmacji (tu: Królestwo Teutonii) „zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnianie struktur lub członkostwa”? Kogoś tutaj srogo pojebało.

Dlaczego Kanclerz wchodzi w kompetencje Prefektury i udaremnia pracę Prefekta Generalnego, który postanowił, na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy o prefekturze, przywrócić stan poprzedni?
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Misza "JK" Korab-Kaku, 01.02.2016 r. o 01:10:46
Moim zdaniem, to kwestia wrażliwości. Daleki jestem od stwierdzenia, że Teutonia/Vladimir promuje nazizm. Autor sparafrazował hasło, niby nic wielkiego się nie stało. Kanclerz uznał, że jest to treść, która wyczerpuje znamiona czynu określonego w Art.7c. Kodeksu Sprawiedliwości(podejrzenie o niezgodność z prawem RP). Zedytował Artykuł, w jego krótkim fragmencie. Po ponownych "edycjach" przywracających autora? zdjął go ze strony głównej - do czego ma formalne prawo jako Kanclerz.
Przepychanki oczywiście niepotrzebne. Prefekt Generalny jest jednocześnie Lordem Kodiutorem Teutonii i mogę zrozumieć osobiste zaangażowanie.

Mam nadzieję, że wszyscy sobie tą sprawę wyjaśnią i tyle.
A tak w ogóle, fajny artykuł <3
odpowiedz
Roland Heach-Romański, 01.02.2016 r. o 08:40:58
Zanim uznał, że to tekst niezgodny z konstytucją RP, bezprawnie podważył decyzję prefekta generalnego w tej sprawie. Zawiadomienie złożyłem bo to tak bardzo realną władzą czuć… ciekawe kiedy połączą teraz MSW i PG w jedność :)
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Adam Jerzy Piastowski, 01.02.2016 r. o 09:04:01
Bardzo dobre i potrzebne podsumowanie minionych tygodni. Świetna robota!
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Gotfryd Slavik de Ruth, 01.02.2016 r. o 19:08:15
ha ha teraz wiem czemu mi się tak twardo spało i miałem drzazgi w d...
Oj to była dobra i ciekawa delegacja do Stolicy KT :D
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany