6207. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
204. dzień panowania Piotra III Łukasza
Gazeta Teutońska, Vladimir ik Lihtenštán, 22.05.2015 r. o 20:31:55, tantiemy: 11 197.00 lt
Teutońskie nazwy alternatywne
Seria wydawnicza: Język teutoński
WB7qa9tq.jpg

Język teutoński przeżywa okres renesansu. Słownik, który jest ustalany i akceptowany przez Lord Lingwistę, zawiera określenia oznaczające nazwy geograficzne sarmackich samorządów. Jednak obok formalnych terminów coraz większą popularnością cieszy się tzw. nazewnictwo alternatywne, którego używają Teutończycy w codziennych rozmowach.

Najbogatszym zakresem synonimów cieszy się określenie Baridasu. Formalnie brzmi ten rzeczownik Baridie lub Kongrak Baridie. Obok tych urzędowych terminów istnieje szereg pozostałych, również w dwóch dialektach:
  • Kónmóerlande (teutoński) - Kraj Za Murem
  • Hintermauerland (dialekt enderaski) - Kraj Za Murem
  • Hinöterömóerölanödü (dialekt nowoteutoński) - Kraj Za Murem

Obok powyższych nazw alternatywnych stosuje się również:
  • Markózlande* - Kraj Leniwy
  • Aamutlande - Kraj Biedy
  • Ón-Ik-Natsion-Geveled-Behorden-Lande - dosł. Kraj Bez Władz Niewybranych Przez Naród, Kraj Niedemokratyczny.

W przypadku ostatniego sformułowania stosuje się również skrót ÓINGBL lub Óingebel. Ostatni termin odzwierciedla umiłowanie ludu teutońskiego do demokracji wyrażonej w istocie Senatu oraz elekcyjnym urzędzie królewskim.

Kolejnym samorządem, który posiada alternatywne nazewnictwo w teutońskim słowniku potocznym, jest Gellonia i Starosarmacja. Jej formalna nazwa brzmi Gellonie ond Oltsarmatsie.
  • Agnifogellande - Kraj Feniksa
  • Mooaskongrak - Królestwo Bagien

Ostanie sformułowanie powiązane jest z gellońskim krajobrazem, który w dawnych czasach zdominowany był przez mokradła i trzęsawiska, w których ginęli teutońscy misjonarze niosący kaganek oświaty ludom zamieszkującym zdradliwe tereny.

Warto tutaj również zaznaczyć, że słowo Gellon oznacza po teutońsku przekleństwo, wulgaryzm, czasownik gelloni, oznacza zepsuć, zniszczyć, a przymiotnik gelloniš oznacza kiepski, wulgarny

Ostatnim samorządem jest Konsulat Sclavinii, określany prosto Sclavinie. Teutończycy jednak najczęściej określają go:
  • Krútskriglande - Kraj Krucjaty

Z pewnością nazewnictwo alternatywne odzwierciedla liczne stereotypy, jakie towarzyszą teutońsku światopoglądowi, mimo to są częścią kultury słowa, która zasługuje na pielęgnację.
* jest to zapożyczenie od sarmackiego mieć markó(u)sy lub w liczbie pojedynczej mieć makó(u)sa, czyli nie mieć ochoty, nie mieć czasu. Częsta wymówka używana w celu niewykonania jakiegoś zadania.
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Ten komentarz czeka na serca.
Peter Axinus, 22.05.2015 r. o 20:35:39
Ciekawe czemu akurat Gellonia kojarzy się z tymi znaczeniami :D
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Ignacy Urban de Ruth.
Siergiusz Asketil, 22.05.2015 r. o 20:39:52
Markózlande, piękne!

Swoją drogą, dlaczego niniejszy artykuł nie został opublikowany w instytucji AZUL-u? ]:->
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Marek von Thorn-Chojnacki, 22.05.2015 r. o 21:02:58
Kolejny wspaniały wykład.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Mateusz Wilhelm, 22.05.2015 r. o 21:19:30
zastanawiam sie czy jest jakikolwiek inny tak rozwinięty język w wirtualnym świece ?
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Vladimir ik Lihtenštán, 22.05.2015 r. o 21:21:25
Może surmeński? Choć jak pamiętam nie mają jakoś szczegółowo opracowanej gramatyki.
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Vladimir ik Lihtenštán.
Mateusz Wilhelm, 22.05.2015 r. o 21:29:21
no właśnie ... odwaliłeś kawał dobre roboty
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Vladimir ik Lihtenštán.
Adrian Maksymilian Józef Alatriste, 22.05.2015 r. o 23:15:18
Teutoński jest najbardziej rozwinięty i składny. Poza tym ma najwięcej konkretnego słownictwa.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, 23.05.2015 r. o 13:27:50
Po co teutońscy misjonarze wyruszali do kraju, którego nazwa ma w Teutonii tak wiele niezbyt pochlebnych znaczeń? Ja bym ich wysyłał do Sclavinii, a nie w jakieś bagna.
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany