6179. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
176. dzień panowania Piotra III Łukasza
Rada Ministrów, Konrad Jakub, 26.03.2019 r. o 18:08:10, tantiemy: 7 739.00 lt
Komunikat Rady Ministrów w sprawie uznania Scholandii i Valhalli
Seria wydawnicza: Komunikaty Rządowe
9HT5tL0y.png

Informacje w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Arminatem Królestwa Scholandii oraz Cesarstwem Valhalli

Srebrny Róg, 26 marca 2019 roku


Szanowni Państwo,


W dniu dzisiejszym Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie uznania państwowości Scholandii oraz Valhalli.

Wielki Armin, w osobie p. Gauleitera Kakulskiego, który jako jeden z wielu Scholandczyków, zdołał uciec przed zbrodniczym reżymem dreamlandzkim, ustanowił legalne władze scholandzkie, które Księstwo Sarmacji postanowiło uznać, tak samo jak wspomniane Cesarstwo.

Z racji czasowej okupacji Królestwa Dreamlandu ziem scholandzkich, władze scholandzkie postanowiły powołać Rząd na Uchodźstwie, w osobie Wielkiego Armina, oraz poprosić Sarmację o możliwość kontynuacji swojej państwowości i wypełniania swoich obowiązków, na terenie Księstwa.

Rada Ministrów postanowiła pomóc w potrzebie naszym przyjaciołom, jako kraj miłujący pokój i przeciwny imperializmowi dreamlandzkiemu oraz jego zbrodniczym zakusom.

Oba kraje podpisały ponadto umowę poniższej treści, która w najbliższym czasie zostanie poddana procedurze ratyfikacji. Dzięki niej, będziem mogli skuteczniej prowadzić działania mające na celu odzyskanie ziem scholandzkich i przekazanie jej prawowitym właścicielom. W podzięce, Naród Scholandzki postanowił potwierdzić niezbywalne prawa Sarmacji i Baridasu do Awary Południowej oraz podpisał z nami sojusz wojskowy.

Quote:
T R A K T A T
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Arminatem Królestwa Scholandii
o przekazaniu Awary Południowej, pomocy władzom na uchodźstwie i zawiązaniu sojuszy


sporządzony w Nikolaopolu
dnia 26 marca 2019 roku

Księstwo Sarmacji i Arminat Królestwa Scholandii,

Pragnąc uregulować przyszłe, pokojowe współistnienie pomiędzy swoimi władzami i obywatelami,
Dążąc do odzyskania ziem scholandzkich, będących pod nielegalną okupacją Królestwa Dreamlandu i jej popleczników,
Zabezpieczając dziedzictwo i byt tych Scholandczyków, którzy dzięki szczęściu i zrządzeniu losu, uniknęli zbrodniczej niewoli okupanta,
Wyjaśniając te wątpliwości, które w przeszłości uniemożliwiały osiągnięcie pełnego porozumienia w relacjach między sobą,

podpisały niniejszy Traktat, ustalając w nim, co następuje:

Art. 1

Księstwo Sarmacji uznaje Arminat Królestwa Scholandii za spadkobiercę i kontynuatora byłego Królestwa Scholandii.

Art. 2

Księstwo Sarmacji uznaje, iż terytoria dotychczasowego Królestwa Scholandii znajdują się pod czasową okupacją Królestwa Dreamlandu, w związku z czym obywatele scholandzcy, ratując się z niewoli dreamlandzkiej, postanowili powołać Rząd na Uchodźstwie, zmieniając jednocześnie nazwę swojego państwa na Arminat Królestwa Scholandii.

Art. 3

Księstwo Sarmacji uznaje władze Arminatu Królestwa Scholandii w osobie Wielkiego Armina Gauleitera Kakulskiego, które zgodnie z przepisami z art. 2, są władzami na uchodźstwie.

Art. 4

Księstwo Sarmacji przyjmuje władze na uchodźstwie Arminatu Królestwa Scholandii i zezwala na ich pobyt i wykonywanie swoich obowiązków państwowych na terenie Księstwa Sarmacji, tak długo, jak trwać będzie okupacja dreamlandzka na ziemiach scholandzkich.

Art. 5

Arminat Królestwa Scholandii zrzeka się docześnie na rzecz Królestwa Baridasu wszelkich praw i roszczeń do Awary Południowej i oświadcza, iż ziemie te będą wiekuiście należeć do Królestwa Baridasu.

Art. 6

Do obywateli i urzędników Arminatu Królestwa Scholandii nie będą miały zastosowania te przepisy Księstwa Sarmacji, które zabraniają piastować obywatelom lub urzędnikom innych mikronacji funkcji publicznych w Księstwie. Nie będą też miały zastosowania przepisy sarmackie zabraniające prowadzenia agitacji na rzecz Arminatu.

Art. 7

Księstwo Sarmacji oraz Arminat Królestwa Scholandii zawierają sojusz polityczny i wojskowy, na podstawie którego deklarują wzajemne wsparcie wojskowe w działaniach zaczepnych jak i obronnych, a ponadto zobowiązują się do wzajemnego wspierania swoich stanowisk na arenie międzynarodowej i realizację wspólnie określonych celów politycznych.

Art. 8

Niniejszy Traktat może być wypowiedziany przez każdą ze stron.

Art. 9

Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji i wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w mieście Nikolaopolu, na Awarze Południowej.

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI:

(—) K. J. Arped-Friedman
Kanclerz Sarmacji

(—) Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Minister Pokoju

W IMIENIU ARMINATU KRÓLESTWA SCHOLANDII:

(—) Gauleiter Kakulski
Wielki ArminNawiązano ponadto stosunki dyplomatyczne z Cesarstwem Valhalli, które reprezentuje Kaiser Kristian Arped. Z Cesarstwem również podpisano stosowną umowę międzynarodową, która zostanie wkrótce poddana procedurze ratyfikacji:
Quote:
Umowa
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Valhalli
o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, współpracy i zawiązaniu sojuszy


sporządzona w Hradle Eslimar
dnia 26 marca 2019 roku

Księstwo Sarmacji i Cesarstwo Valhalli,

Pragnąc zawiązać serdeczne porozumienie i współpracę międzynarodową pomiędzy swoimi Narodami,
Budując blok państw, mających na celu przeciwstawienie się zbrodniczym zakusom państw trzecich,
Sprawiając, by kraje nasze rosły w siłę, a ludziom żyło się dostatniej,

podpisały niniejszą Umowę, ustalając w niej, co następuje:

Art. 1

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2

Stosunki między Stronami odbywać się będą z poszanowaniem i na zasadach ogólnych prawa i zwyczaju międzynarodowego.

Art. 3

Do obywateli i urzędników Cesarstwa Valhalli nie będą miały zastosowania te przepisy Księstwa Sarmacji, które zabraniają piastować obywatelom lub urzędnikom innych mikronacji funkcji publicznych w Księstwie. Nie będą też miały zastosowania przepisy sarmackie zabraniające prowadzenia agitacji na rzecz Cesarstwa.

Art. 4

Wysokie Układające się Strony zawierają sojusz polityczny i wojskowy, na podstawie którego deklarują wzajemne wsparcie wojskowe w działaniach zaczepnych jak i obronnych, a ponadto zobowiązują się do wzajemnego wspierania swoich stanowisk na arenie międzynarodowej i realizację wspólnie określonych celów politycznych.

Art. 5

Niniejszy Traktat może być wypowiedziany przez każdą ze stron.

Art. 6

Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji i wchodzi w życie z dniem wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Książęcym Mieście Grodzisku.

W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI:

(—) K. J. Arped-Friedman
Kanclerz Sarmacji

(—) Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Minister Pokoju

W IMIENIU CESARSTWA VALHALLI

(—) Kristian Arped
Kaiser


Mamy nadzieję, że nowe kraje zostaną w Sarmacji gorący powitane. Na dniach powinny się ukazać właściwe artykuły przedstawicieli państwowych, które przybliżą wszystkim szczegóły funkcjonowania tych państw./—/ Arped-Friedman

KANCLERZ

Dotacje
Ten artykuł dotowali: Gotfryd Slavik de Ruth.
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Hewret von Thorn, 26.03.2019 r. o 18:18:17
Wspaniale! Z chęcią zwiedziłbym Valhallę - a kto wie...? Może tam zamieszkam!
odpowiedz
Albert Jan Maat von Hippogriff, 26.03.2019 r. o 18:24:56
Co? Valhalla była naszym terenem. Coś mnie ominęło?
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Janush Sundajski.
Januszek von Hippogriff-Pałasz, 26.03.2019 r. o 18:53:37
Ciekawa sytuacja muszę przyznać. Oczywiście jestem za i przyjmę gorąco naszych przyjaciół i sojuszników.
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Janush Sundajski.
Hewret von Thorn, 26.03.2019 r. o 18:57:39
@AlbertJanMaat Czy to raczej kopia konturu Valhalli w Sclavinii?
odpowiedz
Tadeusz von Hippogriff-Brus, 26.03.2019 r. o 20:39:23
Trzeba pomóc narodom uciśnionym przez Królestwo Dreamlandu, a może nawet wymóc ich niepodległość siłą. Jestem za pomocą dla rządów tych państw w organizacji suwerennej państwowości. Uważam, że trzeba zapewnić im ochronę przez obustronny układ wojskowy, a w przyszłości może więcej...
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Janush Sundajski.
Szymon Grański, 26.03.2019 r. o 21:50:04
Muszę przyznać, że w ostatnim czasie sytuacja polityczna przyjęła zaskakujący, zdumiewający wręcz obrót. Gdyby ktoś powiedział pierwszemu księciu że za 17 lat Scholandia będzie poszukiwała w Sarmacji azylu, ciekawe czy by w to uwierzył!

Na dodatek warto podkreślić działanie JKM Konrada Jakuba, który zabezpieczył interesy Awary w Sarmacji, dzięki którego zręcznemu dyplomatycznemu zagraniu jest o jedna strona mniej roszcząca sobie prawa do tego skrawku lądu. Cheapau bas!
odpowiedz
Lubią ten komentarz: Janush Sundajski.
Piotr Paweł I, 26.03.2019 r. o 22:02:40
Zdecydowanie popieram.
Przy okazji... gdy pojawiła się - dawno temu - moja kandydatura na sekretarza generalnego OPM, telefonicznie rozmawiał ze mną ówczesny Król Scholandii... czułem się jak kandydat do pracy w korporacji, przesłuchiwany przez prezesa... to były czasy świetności Scholandii, której życzę jak najlepiej.
Lubią ten komentarz: Janush Sundajski.
Defloriusz Dyman Wander, 27.03.2019 r. o 00:40:28
Niezwykle ciekawe posunięcia.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Albert Jan Maat von Hippogriff, 27.03.2019 r. o 07:31:26
@Hewret Valhalli nie sposób gdziekolwiek znaleźć - to chyba słaby żart RM.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Santiago Vilarte von Hippogriff, 27.03.2019 r. o 07:56:49
Być może w przyszłości za cenę konsekwentnego wsparcia będzie możliwe uzyskanie od Scholandii jakichś dalszych koncesji.
Tym niemniej, mam nadzieję że wrócą w końcu do stanu, jaki pamiętam sprzed jakichś 8-9 lat, gdy krótkotrwale byłem ich mieszkańcem.
odpowiedz
Adam Jerzy Piastowski, 27.03.2019 r. o 10:41:22
Być może coś mylę, ale czy Valhallę nie zakładał przypadkiem Robert von Thorn, zwany dziś jako Robert Fryderyk?
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Szymon Grański, 27.03.2019 r. o 16:29:20
Myślę, że stosowniej byłoby większą w tym rolę przypisać diukowi de Mirii.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Szymon Grański, 27.03.2019 r. o 16:36:38
Swoją drogą, pozdrawiam dreamlandzkich obserwatorów! Dobrego zdrowia życzę!
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Albert Jan Maat von Hippogriff, 27.03.2019 r. o 21:07:33
@AJCartonwhisky tak było. Potem na kolanach wrócił do Sarmacji, błagając o przebaczenie.
odpowiedz
Roland Heach-Romański, 27.03.2019 r. o 22:16:40
Tak nisko upadliśmy? Zamiast logicznie przyjąć do wiadomości, że Dreamland jednostronnie wypowiedział umowę, co nie zmienia faktu, że Awara pozostaje pod jurysdykcją sarmacką i stan ten nie ma prawa się zmienić bez zgody aktualnego zarządcy, który ma kontrolę nad tym obszarem tak administracyjną jak i militarną, nasze władze bawią się w hucpienie? Powago i Odolanie...
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Ola Kaarina Isadora Chojnacka, 28.03.2019 r. o 11:59:47
A jakieś hiperłącza może?

Bo bez linków do stron/forów/czegokolwiek, to ja też mogę sobie proklamować II Republikę Baridas [ inb4 jednodniowy żart z Awarą ], a czytelnik nie będzie wiedział, o co chodzi i jakie są rysy historyczne.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Konrad Jakub, 28.03.2019 r. o 12:57:55
@ZdrajcaNarodu innymi słowy, proponujecie klasyczne wianie chujem z nudów.
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany