6204. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
201. dzień panowania Piotra III Łukasza
Książęce Siły Zbrojne, Gotfryd Slavik de Ruth, 25.11.2018 r. o 22:01:15, tantiemy: 9 500.00 lt
Oświadczenie Hetmana Wielkiego ws. Tropicany i Republiki Bialeni
Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
7H15f6LB.png


Wasza Książęca Mość,
Lordzie Kanclerzu,
Panie Marszałku,
Wysoko Izbo,
Siostry i Bracia SarmaciChcę przypomnieć wszystkim, że obecnie na wsypie stacjonują Książce Siły Zbrojne. Nasz garnizon w Puncie, mimo prowadzonych ćwiczeń, jest stale w gotowości do odparcia wszelkich prób jego opanowania. Dodatkowo, w związku z ćwiczeniami pk. „Daleki Most” został on znacząco wzmocniony.

Wydałem też rozkaz o zwiększeniu strefy buforowej wokoło naszych instalacji z 8 do 14 km. Rozkaz ten obejmuje także przestrzeń powietrzną i morską. Ponadto zwiększona została ilość stałych punktów kontrolnych oraz wyznaczone zostały dodatkowe patrole mobilne.
W skład tych patroli wchodzą żołnierze Piechoty Morskiej, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej. Mają oni prawo zastosowania wszelkich dostępnych środków, włącznie z otwarciem ognia bez ostrzeżenia, w przypadku złamania procedur lub niezastosowania się do ich poleceń przez wrogie siły.

Na dzień dzisiejszy, mogę potwierdzić trzy przypadki, naruszenia przez wrogie siły naszej strefy buforowej. W dwóch przypadkach wrogie siły nie zastosowały się do wezwania do zatrzymania i zlekceważyły ostrzeżenie. Dopiero otwarcie ognia zmusiło je do zawrócenia.
W trzecim przypadku doszło do zamierzonego ataku, na naszą kolumnę patrolową. Żołnierze kolumny odpowiedzieli ogniem i wezwali wsparcie lotnicze. W wyniku podjętych działań zmusili wrogie siły do wycofania się. W żadnym z wymienionych przypadków nie odnotowano rannych i zabitych po naszej stronie.


Ponadto od dnia 23 listopada, nasze siły są zaangażowane. W interwencję na terytorium, Republiki Bialeni- celem zabezpieczenia, przebiegu procesu stabilizacji. Działania te zostały, uzgodnione na szczeblu centralnym. Pomiędzy Namiestnikiem Republiki, a Księciem Sarmacji.
Obecnie oprócz sił w Port Arthuberg- Sojuszniczego Dywizjonu Marynarki Wojennej. Przerzuciliśmy tam 27 batalion strzelców, z składu 15 „Hasselandzkiej” Brygady Piechoty Morskiej.

Żołnierze nasi w tym momencie, ochraniają lotnisko w Wolnogradzie. Pałac Naczelnikowski oraz gmach Parlamentu Republiki Bialeni.
Na dzień dzisiejszy, nie odnotowaliśmy żadnych wrogich incydentów.


gen. Korony G.S. de Ruth
Hetman Wielki Księstwa Sarmacji
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany