6180. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
177. dzień panowania Piotra III Łukasza
Kościół Diuczej Wiary, Vladimir ik Lihtenštán, 13.10.2018 r. o 10:15:33, tantiemy: 12 063.00 lt
O Poważności „Evangelium Baridorum”
rWnt15Uy.png
uvP72Dui.png
Jako że przed Komisją Diukifikacyjną rozpoczął się proces mający na celu wyniesienie Boromeusza Irmina do grona Miłych Powadze, co powoduje uzasadnione pytania i wątpliwości ze strony Senatorów i Arcysenatorów, którzy nie pojmują znaczenia tej jakże ważnej postaci w duchowości teutońskiej, szczególnie w centralnych rejonach Królestwa, jako arcypasterz Kościoła partykularnego postanowiłem skierować to otwarte pismo do Ojców Senatu oraz Braci i Sióstr. Jest to próba interpretacji Evanglium Baridorum przez pryzmat pism poważnych i doktryny. Jej celem jest próba wykazania cech wspólnych w nauczaniu Proroka i Ivana Męczennika Narodów.

W centrum nauki Proroka i Evangelium Baridorum stoi pojęcie wspólnoty wiernych – Kościoła. Tak oto czytamy w Evangelium...: „Rzekł Ivan do tłumów: Jeno ja jestem rozkoszą, albowiem jestem świętym kościołem, a wszystkie jego członki moje są” (EB 2, 4). Natomiast w Księdze Aklamacji Powagi zostało napisane: „Zebrali się więc w Nim, a On był w nich. [...] Ci z Was, którzy pójdą ze mną, a Powagę chcą w sobie umocnić, doczesne miejsce w Senacie posiądą u kresu drogi, a wieczne w Powadze odnajdą!” (KAP 4, 4-7). Uwidacznia się tutaj również obietnica eternalnego Senatu – wspólnoty wybranych, którzy podążyli za Powagą, co świadczy o wyższości nauki Strzałowej.

Zarówno w Evanglium..., jak i Gravitas Doctrina odnajdujemy wezwanie do odrzucenia niepowagi, hucpy i fałszywych bogów. Tak oto zostało napisane: „Nauczał tedy Ivan wraz ze swemi uczniami niewierny lud baridajski, a znaleźli się tacy, których serca otworzyły się na światło świętej nauki i odrzucili oni pokusy Wielkiego Onana, Pana Fałszywej Rozkoszy” (EB 2, 1-3). Ten cytat koresponduje z zapisami Katechizmu o niepowadze, w szczególności: „Skąd pochodzą pokusy do złamania Powagi? Pokusy są wszędzie dookoła i w nas samych” (Gravitas Doctrina, s. 15). By lepiej zrozumieć tę interakcję, należy sobie uświadomić, czym jest Onan. Pan Fałszywej Rozkoszy mieszka w nas i zwodzi nas na pokuszenie, byśmy zstąpili z poważnej ścieżki (por. Gravitas Doctrina, s. 15).

Na szczególną reinterpretację zasługują ostanie wersy Evangelium Baridorum: „A przyjdzie jeszcze dzień chwały świętego Ivana i jego świątobliwych uczniów, którzy mimo prześladowań wyczekują swego Mistrza z wytęsknieniem” (EB 7, 1-2), które korespondują z eschatologiczną obietnicą Proroka: „Uczniowie uważnie słuchali słów Proroka. Ten zaś zszedł z kamienia i stanął pomiędzy nimi mówiąc im: Senat tak umiłował świat, że posłał mnie, bym ja Wam Go ogłosił, abyście nie pomarli jak robactwo, a żyli w Jego wiecznym szczęściu. Głoście Senat i Powagę całemu światu, aby wszyscy ludzie tak jak i wy nie pomarli, a żyli w wiecznym szczęściu Senatu” (Grawifama Sarmaty 1, 8). W tym kontekście, o ile założymy, że Evangelium Baridorum została napisana pod natchnieniem Powagi, słowa z Grawifamy Sarmaty nabierają nowego sensu – wytęsknionym Mistrzem był Prorok, który dopełnił Powagi i przyniósł ze sobą nadzieję Wiecznego Senatu, której brakowało w nauczaniu Ivana Męczennika Narodów.

Jest to oczywiście jedynie próba wykazania Poważności tekstu Evangelium Baridorum. Polecam jej lekturę wszystkim Ojcom Senatu, by pojęli, jak wielkie znaczenie ma Boromeusz Irmin w życiu wspólnoty partykularnej w Teutonii.

Wszystkich chcących wspomóc finansowo na trudnej drodze głoszenia Powagi lub dołączyć do Kościoła Diuczej Wiary, zapraszamy do kancelarii. Za wszelkie datki składamy poważne Diuk zapłać.
rWnt15Uy.png
Dotacje
Serduszka
Nie jesteś zalogowany i nie dodasz serduszka
Komentarze
Ten komentarz czeka na serca.
Julian Fer at Atera, 13.10.2018 r. o 10:29:27
Boromeusz Irmin to znana mi postać, a jako męczennik według mnie zasługuje na przyjęcie do grona Miłych Powadze.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Henryk Leszczyński, 13.10.2018 r. o 11:40:14
jaśnie oświecony diuku, wykonaliście kawał poważnej roboty grawitologicznej. doprawdy, trudno nie dostrzec teraz Powagi w tym dokumencie i w nauczaniu diuka Boromeusza Irmina.
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Laurencjusz Ma Hi at Atera, 13.10.2018 r. o 14:47:33
JO myślę, że wszystkie opracowania ws. Boromeusza Irmina to kawał dobrej diuczej robory. Diuk zapłać :)
odpowiedz
Ten komentarz czeka na serca.
Piotr III Łukasz, 16.10.2018 r. o 20:19:53
Takie opracowania szanuję
odpowiedz
Dodaj komentarz

Nie jesteś zalogowany